Intune

Copyright © All Rights Reserved

INTUNE Psykolog Gunna Strange

GIM terapeut Cand. Psych. Musik Pæd.

Medlem af Dansk Psykologforening og EAMI

 

 

In Tune -

"Vi søger den bølgelængde der skaber den bedste forbindelse

ligesom når man leder efter den bedste forbindelse på radioen. ...

Uden at vi tænker over det, tuner to hjerner, der gerne vil hinanden,

ind på samme frekvens." (Fredens/Prehn)

 

 

GIM Terapi, receptiv musikterapi.

Har du brug for at se dig selv og dine livsstrategier med friske øjne?

Vi har alle en verden inden i, i form af ord og billeder.

De fleste af os, er ikke særlig opnærksom på den, den er der bare; men den har stor betydning for hvordan man har det,

og for hvordan man opfatter sig selv, sine relationer, mål og værdier.

Er du i stand til at være bevidst opmærksom på den verden?

Hvis ikke, bliver det svært at forstå, og arbejde med, dens indflydelse på overskud, energi, og evnen til at handle.

GIMterapi giver dig en mulighed for at arbejde med den verden, og forstå dig selv bedre.

 

Hvilke foretrukne stategier aftegner sig i den underliggende tekst og billedsproget?.

Og er de hensigtsmæssige?

Det kan man behøve hjælp til at afkode.

Se mere under GIMterapi

 

Mindfulness og Musik

Mindfulness er en anerkendt metode til at håndtere stress og mismod.

Der findes måder at tænke, og bruge sit sind på, som kan give en større tilfredshed og glæde ved dagligdagen,

og mere opmærksomhed på den indre verden som betyder så meget for stemningsleje og handlekraft.

- Hvorfor ikke øve sig på det?

Meditation. At finde det stille sted i sig selv hvor man kan betragte tanker og følelser, befordrer ro og overblik.

Den ro der gør det muligt at huske hvad der er væsentligt for en, og klare en hverdag fuld af indput.

Se mere under Mindfulness Meditation

 

Sorg, og sorgbehandling

Sorg er ikke en sygdom, eller en diagnose. Sorgen er uløseligt forbundet med vores kærlighed, til et menneske, et arbejde,

et sted. Alt hvad der er genstand for ægte kærlighed, og som kan mistes.

9 ud af 10 kommer efter en sorg videre, men enkelte udvikler kompliceret sorg, og kan få brug for hjælp til at komme videre

Ikke sådan at forstå at sorgen forsvinder helt, men videre på en måde så man kan leve med sorgen, og have et godt nyt liv.

med sorgen.

Ca. hver 10. oplever at en sorg varer ved, udvikler sig til kompkiceret sorg, eller har PTSD lignende karakter.

Den gruppe kan få et bedre liv med sorgbehandling.

Sorgbehandling kan sætte ind, efter ca. et halvt til et helt år.

 

Siden er under udgivelse

 

 

 

At være InTune,* i kontakt med, harmoni med, afstemt med.

Værdier, mennesker og omgivelser.

 

* InTune, navnet har været mit siden 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Alla dessa dagar som kom och gick

inte visste jag att de var livet"

Stig Johansson