Mindfulness og Musik

INTUNE Gunna Strange Cand. Psych. GIMterapeut Musik pædagog

Medlem af Dansk Psykologforening

 

 

MUSIK og MINDFULNESS

Introduktion Lørdag 29. april 2017

Introduktion til mindfulness og aktiv musiklytning

Stress tynger tilværelsen for flere og flere mennesker.

35.000 er i øjeblikket sygemeldt med stress.

BEVIDST SANSENDE NÆRVÆR, MEDITATION, Og bodyscan er grund elementerne i mindfulness.

AKTIV MUSIKLYTNING kan være en værdifuld del af opøvelsen af nærvær.

Ved at bemærke og acceptere tanker, følelser og kropsfornemmelser som opleves i nuet, og ved at øve bevidst nærvær og bruge alle sanser I mindfulness, kan man opnå større tilfredshed og ro.

Mindfulness er en vej til at blive mentalt klædt på til at klare udfordringer som stress, bekymring og tristhed.

 

Mindfulness øver nærvær gennem bevidste nærværs- og sanseoplevelser, og kropslig forankring. Musik, digte og natur indgår.

 

Vi stresses ikke kun af omgivelsernes krav, men også af vore egne ambitioner og forventninger til os selv – alt det vi gerne vil.

Opmærksomhed på egne værdier og værdiafklaring en god øvelse.

Bruger du tiden rigtigt?

 

Mindfulness handler om at komme til stede i sit liv.

 

Medbring tæppe og underlag.

 

Lørd. d. 29. april kl. 10-16 kr. 690-

Tilmeld senest d. 27. april

Tumlesalen vestre skole

Cand. Psych. Musik pæd. Gunna Strange

Nærmere information:

tlf 50593747

 

MINDFULNESS og MUSIK 8 Ugers kursus

Midt i hverdagens strøm af udfordringer kan du finde en ressource i dig selv.

Det handler ikke kun om at blive bedre til at løbe stærkere, men også om at opleve nye glæder ved at skærpe sine sanser og sit nærvær.

Mindfulness, bevidst nærvær, er en særlig måde at være opmærksom på, en færdighed som kan trænes.

 

Kurset træner nærvær gennem sanseoplevelser der inddrager Musik, digte, farver, og natur. Musik er et grundlæggende menneskeligt udtryk og kommunikationsmiddel, musik og menneske indgår i et grundlæggende forhold og musik følger os i alle livets store øjeblikke.

Fordi musik kan forme følelser.

Musik kan forme følelser, og du får en bedre forståelse af hvordan du kan bruge det.

 

En grundpræmis i mindfulness er, at mange menneskelige problemer skyldes uhensigtsmæssige mestringsstrategier.

Gennem daglig øvelse i kan man opnå større ro og klarhed, og større bevidsthed om egne tankemønstre.

Kurset giver dig muligheden for at træne din evne til at være fuldt til stede i dit liv, og til at være i balance.

 

Nærvær

Nøgleord i mindfulness er årvågenhed og opmærksomhed, på en ikke dømmende og accepterende måde. At forholde sig

oplevende kan åbne for nye dimensioner.

Ved at indøve grundpillerne meditation, og nærværs- og sanseøvelser, kan man opnå øget indre ro. Fokus på åndedrættet og

enkle bevægelsesøvelser bringer dig i kontakt med din fysiske forankring, og dermed med en væsentlig del af dig selv..

 

Man skal kunne afsætte 30-35 min. dagligt til hjemmearbejde.

Medbring tæppe og underlag.

Der udleveres 2 CDer til hjemmearbejde samt kursuspapirer.

Torsd. 16.10-18.00, 8 gange kr. 1190-

 

Gunna Strange

Cand. Psych. Musik pæd.

www.intune.dk

Nærmere Oplysning om kurset

tlf. 50593747

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved