Mindfulness og Musik

Copyright © All Rights Reserved

     INTUNE Psykolog Gunna Strange 

                                   GIM terapeut Cand. Psych. Musik Pæd. 

                                                                          Medlem af Dansk Psykologforening og EAMI

InTune

   P

   GIM - Musik og Indre Billeder       

        Mindfulness og Musik  

             Profil


 

MINDFULNESS


Mindfulness og aktiv musiklytning


Vi stresses ikke kun af omgivelsernes krav, men også af vore egne ambitioner og forventninger til os selv –

alt det vi gerne vil.

Opmærksomhed på egne værdier og værdiafklaring er en vigtig øvelse.

Bruger du tiden rigtigt?


Midt i hverdagens strøm af udfordringer kan du finde en ressource i dig selv.

Det handler ikke om at blive bedre til at løbe stærkere, men om at opleve nye glæder ved at skærpe sine sanser

og sit nærvær.

Mindfulness, bevidst nærvær, er en særlig måde at være opmærksom på, en færdighed som kan trænes.


Mindfulness er en måde man kan blive mentalt klædt på, til at klare udfordringer som stress, bekymring og tristhed.

Du træner nærvær gennem sanseoplevelser der inddrager Musik, digte, farver, og natur. Musik er et grundlæggende menneskeligt udtryk og kommunikationsmiddel, og musik følger os i alle livets store øjeblikke, Fordi musik kan forme følelser.

Musik kan forme følelser, og du får en bedre forståelse af hvordan du kan bruge netop det.


En grundpræmis i mindfulness er, at mange menneskelige problemer skyldes uhensigtsmæssige mestringsstrategier.

Gennem daglig øvelse i kan man opnå større ro og klarhed, og større bevidsthed om egne tankemønstre.

Kurset giver dig muligheden for at træne din evne til at være fuldt til stede i dit liv, og til at være i balance.


SANSENDE NÆRVÆR, MEDITATION, Og bodyscan er grundelementerne i mindfulness.

AKTIV MUSIKLYTNING kan være en værdifuld del af opøvelsen af nærvær.

Ved at bemærke og acceptere tanker, følelser og kropsfornemmelser som opleves i nuet, og ved at øve bevidst nærvær og bruge alle sanser I mindfulness, kan man opnå større tilfredshed og ro.


Mindfulness handler om at komme til stede i sit liv.


Cand. Psych.  Musik pæd. Gunna Strange

Hør Nærmere:

tlf 42569602